Felisitasyon

Nou pèmèt chak moun ki jwenn yon pyès men ki pa kapab deplase fè nou konn sa. Lè sa, done pyès la ap disponib sou sistèm nou an e mèt li ap konnen yo jwenn li. Lè li reklame li, n'ap fè w konn sa.