Nou se Pyès Pèdi

Nou se yon sèvis ki la pou ede w rekipere yon pyès fasilman san kase tèt. Nou kolekte tout pyès ki pèdi yo e kreye zouti sa pou ede w konnen si pa w la nan men nou. Nou tou mete yon sistèm notifikasyon pou avèti w jou pyès ou ta rive nan men nou otomatikman. Nou kwè nan solisyon senp e entwitiv pou yon pwoblèm ki touche tout pèp la.

Ekip la

Rankontre moun ki dèyè Pyès Pèdi.

avatar

Marc Alain Boucicault

Fondatè, CEO

Li renmen rechèch, teknoloji, mizik ak fotografi. Menm jan an tou li renmen vwayaje yon fason pou li eksperimante divèsite miltidimansyonèl mond nou an. Youn nan rèv li se kapab kontribye nan devlopman yon konminote jèn ki pi fò nan peyi a e kapab jwe wòl li kòm yon ajan chanjman pou avni peyi a. peyi a e kapab jwe wòl li kòm yon ajan chanjman pou avni peyi a. peyi a e kapab jwe wòl li kòm yon ajan chanjman pou avni peyi a.

avatar

Holy-Elie Scaïde

Fondatè, CTO

Yon jèn devlopè lojisyèl e orijin ide a. Pasyon li se teknoloji e kreye solisyon ak li. Otodidak, li gen anpil lòt pwojè nan djakout li tankou Edikel, Dike, Schanj. Li kwè nan kapasite teknoloji pou devlope yon peyi e li deside konsakre konesans li nan akonplisman objektif sila. Slogan li se "Nou fè sa w bezwen".